آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
29 بازدید
محل نشر: قضاوت » خرداد و تیر 1387 - شماره 51» (2 صفحه - از 18 تا 19)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی