اجازه توقف اجرای حکم کیفری؟! به رؤسای کل و دادستان ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی
29 بازدید
محل نشر: قضاوت » خرداد و تیر 1387 - شماره 51» (1 صفحه - از 17 تا 17)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی