احکام فقهی کاهش ارزش پول/ قسمت اول
30 بازدید
محل نشر: دادرسی » مرداد و شهریور 1378 - شماره 15 » (6 صفحه - از 5 تا 10)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در میان بزرگان(فقه شیعه)چنین‏ معروف است که نقدینه(-هر گونه پول) همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهیها و جبران خسارتها،مثل آن به‏ عهده می‏آید و کاهش ارزش آن به هنگام‏ پرداخت،نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن،بر عهده پرداخت کننده نیست. پی آمد این سخن آن است که اگر کسی‏ مثلا از پنجاه سال گذشته تا کنون،به‏ دیگری صد تومان بدهکار باشد که این‏ مبلغ،در آن روزها ارزش بسیار و توان‏ خرید بالایی داشت،اکنون می‏تواند یک‏ برگ اسکناس صد تومانی امروز را به او بپردازد که به هیچ روی با ارزش آن روزش‏ برابری نمی‏کند و معنایش آن است که‏ کاهش ارزش پول،به ضمان در نیامده و تنها مثل و معادل اسمی آن را ضامن‏ است.این خود مسأله‏ای است با اهمیت‏ و پیامدهای فقهی مهمّی را در بخشهای‏ گوناگون فقه داراست. در این نوشتار،مسأله را در دو بخش‏ و سخنی در پایان پی می‏گیریم. بخش نخست:بررسی قواعد اولیهء در این مسأله. بخش دوم:بررسی روایات. سخن در پایان:برخی مسائل و فروع‏ فقهی دیگر که در ارتباط بااین مسأله‏ است.