سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کنگرة‌ نقش‌ زمان‌ و مکان‌ در اندیشه‌ امام‌ خمینی‌(ره‌)  
ریاست کنگره 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
کنگره‌ دایرة‌ المعارف‌ فقه‌ اسلامی‌  
ریاست کنگره 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مؤسسه‌ دایرة‌المعارف‌ فقه‌ اسلامی‌  
ریاست موسسه 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌  
عضو سابق فقهای شورا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
قوه‌ قضائیه‌  
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس خبرگان رهبری 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورایعالی مدیریت حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
نائب رئیس  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌ ‏ 
فقهای‌ شورا 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
قوه‌ قضائیه‌ ‏ 
ریاست  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه  
عضو 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1358/07/01 
 
خارج‌ فقه‌ و اصول‌  
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
--